3C.捷克琥珀拉格

麦芽味道为主体的捷克琥珀拉格,有风格各异的酒花特点,从酒花香低淡,至酒花香十分突出的都有。麦芽的味道也可以种类繁多,千变万化,将啤酒带入十分不同的风格世界,可以是甘烈、面包和饼干味道,也可以是甜香和焦香。
中等强度,麦香种类丰富,例如可以焦糊香,也可以是焦甜香。辛香,花香和酒花的药香可以是中度偏弱。尽管该酒可能有轻微的水果酯香(核果或者浆果),但仍然呈现纯净的拉格风格。双乙酰味道有可能,但需要低含量或没有。
深琥珀至铜镀色,外观较清亮,泡沫丰富,洁白,持久。
复杂的麦芽香为主(中度至中度以上),基本特性是麦芽,从基础麦芽、美拉德烘烤麦芽至焦香麦芽和甜麦芽都有;许多代表产品拥有糖浆至全麦饼干麦芽的特色。低度至中度的酒花辛香,突出但干净的酒花苦味赋予了啤酒很好的平衡性。轻微的紫红色和浆果酯香是允许的;较低的双乙酰也是允许的。没有烤麦芽的香气。可以是甘烈感和刺激感,也可以是相对而言的甜香感。
中等以上强度;柔和圆润,经常带有温和的奶油香;中度以下的杀口力。
捷克语中这一类的名称叫做polotmavé pivo,翻译过来为”半黑色”。该类型的啤酒结合了捷克深色中浓(polotmavý ležák) (11–12.9 °P)啤酒和深色高浓(polotmavé speciální pivo)( 13–14.9 °P)啤酒的特点。
一款在捷克共和国依然存在的维也纳风格拉格。该酒使得捷克境内现在的小酿造厂在依然运行,增加了此种风格啤酒的代表实例。
皮尔森麦芽和焦香麦芽,也可能用到维也纳和慕尼黑麦芽。低离子水,萨兹酒花,捷克拉格酵母。
该品种可以看成是加重了萨兹酒花味道的维也纳拉格,也可以视为具有英式苦感,同时又大幅加重了焦香风格的维也纳拉格。对于该酒,大型啤酒厂通常将其做成含有少量深色麦芽、弱化酒花风格的捷克优质淡色拉格;而小型酒厂通常则更强化酒花风格、复合的麦芽味道、发酵残糖等方面。
初始比重:1.044 – 1.060
最终比重:1.013 – 1.017
苦 度:20 – 35
色 度:10 – 16
酒 精 度:4.4 – 5.8%
Bernard Jantarový ležák,Pivovar Vysoký Chlumec D é mon , Prim á tor polotmavý 13 ° , Strakonický Dudák Klostermann polotmavý ležák 13°
中等度数,琥珀色,下发酵,储藏啤酒,中欧,传统风格,琥珀拉格家族,协调性(平衡性)

Calendar